sady.eco

Story

Našim hlavným poslaním je realizácia súboru činností, ktoré pomáhajú ľuďom vrátiť sa k pôvodným hodnotám v súlade s prírodo. Prevedieme Vás cestou životom tak, aby sme zanechali spoločne stopy, ktoré budú ostatní s obdivom a pokorou nasledovať. Vám všetkým chceme poskytnúť informácie a praktické riešenia pri zveľadovaní Vašich pozemkov, inšpirované pôvodnými prameňmi tak, aby nasledujúce generácie boli na nás hrdé, nech ten náš malý kúsok zeme zanecháme v lepšom stave ako sme ho nadobudli. 

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Feb 7, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community