polimex-energo.eco

Story

Polimex Energo Sp. z oo zajmują się wdrażaniem i eksploatacją systemów wysokosprawnej kogeneracji oraz szeroko rozumianych rozwiązań multitechnicznych, które poprawiają efektywność procesów i redukują ślad węglowy u klientów.

Wspieramy transformację energetyczną, zapewniając niższe koszty energii i technologiczną gotowość do biopaliw i OZE.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Apr 8, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community