Story

SOLARTECH bygger en bättre och fossilfri värld genom att steg för steg bygga ut solelproduktion för både privatpersoner, föreningar och företag.

Vår ambition är att fortsätta vårt arbete och ständigt förbättra både tekniska lösningar, men också helheten gällande pris/prestanda.

Vi strävar efter ett klimat där vi lever och trivs och ett samhälle där våra kunder är elektriskt oberoende.

We build a better and fossil-free world by step by step expanding solar power production for everybody.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Sep 8, 2023
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community