Story

Chúng tôi ấp ủ giấc mơ trở thành Doanh nghiệp tiên phong cung cấp nền tảng bán hàng qua mạng xã hội, ứng dụng các công nghệ hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á.

Sustainable Development Goals

Environmental Certifications

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Jun 16, 2021
Last updated:
Report .eco profile or website

Join the .eco community