helle.eco

Story

Jeg er seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til miljø- og solideritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender, hvor jeg jobber for en rettferdig verden der vi tar vare på mennesker, naturen og klimaet. Jeg skriver mest om levemåter i tråd med planetens tålegrenser, og hvordan politiske virkemidler kan bidra til dette.

Sustainable Development Goals

Locations

“I pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Feb 1, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community