Business Activated:

Story

In Dutch:

Visie & doelstelling

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Memberships

NL Greenlabel

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Jun 22, 2020
Last updated:
Report .eco profile or website

Join the .eco community