amanda.eco

Story

Historia powstania aplikacji „AMANDA.eco” zaczyna się od pasji i wizji programistki, która z użyciem rowerów i technologii, a także jej partnerów z pracy, co szukali alternatywnych, zdrowszych i bardziej ekologicznych sposobów na dojazdy do pracy, zaproponowali rozwiązanie informatyczne wspierające pracodawcę w nagradzaniu pracowników i poprawie wizerunku firmy jako proekologicznej.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Apr 8, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community