tings.eco

Story

De aller fleste av oss har erkjent at vi ikke kan kjøpe og kaste som før, men den store endringen har uteblitt. I Newcycle tror vi transformasjonen først vil finne sted når det blir like enkelt og tilfredsstillende å ta vare på ting som å kjøpe nytt.

Vi tror dessuten at alle må tjene på at ting varer. Ikke bare forbrukere, men også butikker og produsenter.

Vi lager transformativ teknologi som gjør dette mulig, og vi inviterer deg med på reisen. Ta vare på fremtiden vår, én ting om gangen.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Jul 31, 2023
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community