rolnictwo.eco

Story

Rolnictwo Eco jest szeroko zakrojonym projektem, mającym na celu promowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i krajach UE. Nasze działania polegają głównie na informowaniu o bieżących wydarzeniach z branży rolnictwa ekologicznego, edukacji w zakresie upraw ekologicznych, oraz poszerzanie świadomości publicznej w tematach zdrowego odżywiania i wpływu ekologii na poprawę jakości życia.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Mar 23, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community