rav.eco

Story

W naszej firmie chcemy wdrożyć technologie proekologiczne związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie minimalizacja zużycia wody.

Dodatkowo chcemy maksymalizować wykorzystanie energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną w naszych procesach produkcji i świadczonych usługach.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Jun 13, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community