Non-profit Activated:

Story


Fundacja skupia osoby, którym Jezioro Rożnowskie, jego otoczenie i sytuacja mieszkańców są szczególnie bliskie. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru, jesteśmy także dla ludzi - naszych mieszkańców, którzy są fundamentem pomyślnego rozwoju Jeziora Rożnowskiego i jego okolic. Bez ich zaangażowania i pozytywnego nastawienia niewiele osiągniemy.


Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Dec 17, 2020
Last updated:
Report .eco profile or website

Join the .eco community