Story

ChargePanel AB är ett Greentech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.

Vår vision är en utsläppsfri framtid, där luften är renare, transporterna drivs av el och laddningsinfrastrukturen är enkel att använda och tillgänglig för alla.

Smartare elbilsladdning genom vår plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länders klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka framöver.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Nov 9, 2021
Last updated:
Report .eco profile or website

Join the .eco community